ELDOS producent, obwody drukowane, płytki drukowane, printed circuit boards, leiterplatten, PCB
Eldos Sp. z o.o.

O firmie

ELDOS Sp. z o.o., czołowy polski producent płytek z obwodami drukowanymi dla przemysłu elektronicznego jest spółką założoną w 1991 r., która  rozpoczęła produkcję w czerwcu 1993 r. Fabryka mieści się we Wrocławiu, stolicy dynamicznie rozwijającego się Dolnego Śląska, dostarczając swoje wysokiej jakości produkty na rynek krajowy i europejski. Od...

Środowisko

Środowisko

Funkcjonowanie we współczesnym świecie firmy produkcyjnej, a w szczególności firmy, której podstawą działalności są procesy chemiczne, wymaga odpowiedzialności wobec społeczeństwa i spełniania na bieżąco rosnących wymagań ochrony środowiska.

Szczególna lokalizacja firmy na obszarze podmiejskim, w bliskim sąsiedztwie domów mieszkalnych, nakłada na nas dodatkowe obciążenia – poza regulacjami administracyjnymi musimy spełniać nierzadko wygórowane oczekiwania okolicznych mieszkańców co do poziomu hałasu generowanego przez fabrykę, oświetlenia w godzinach wieczornych i nocnych oraz emisji zapachowych substancji chemicznych.

Dlatego też, od początków naszej działalności jesteśmy uwrażliwieni na wymagania środowiskowe i z powodzeniem, od lat spełniamy je bez poważniejszych zastrzeżeń.

W codziennej działalności firma wykorzystuje oczyszczalnię ścieków produkcyjnych wytrącającą z nich związki szkodliwych metali ciężkich i przygotowującą oczyszczoną wodę do częściowego powrotu do procesów.

Europejska Dyrektywa RoHS wymusza na producentach eliminację, między innymi, ołowiu z procesów produkcyjnych płytek drukowanych i podzespołów elektronicznych a także związków chlorowcowych z samego laminatu.

ELDOS konsekwentnie realizuje wymagania UE w tym względzie poprzez wdrożone procesy cynowania chemicznego i bezołowiowego HALa oraz starania o dostawy laminatów wolnych od halogenków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, dokonywane są okresowe pomiary czynników toksycznych, hałasu, zapylenia i włókien mineralnych na stanowiskach pracy.

Nie posiadając formalnego certyfikatu dla spełniania wymagań normy środowiskowej ISO 14001, ELDOS spełnia zdecydowaną większość jej wymagań (patrz certyfikat TMS Consultancy).Copyright © 2016 Eldos Sp. z o.o.