ELDOS producent, obwody drukowane, płytki drukowane, printed circuit boards, leiterplatten, PCB
Eldos Sp. z o.o.

O firmie

ELDOS Sp. z o.o., czołowy polski producent płytek z obwodami drukowanymi dla przemysłu elektronicznego jest spółką założoną w 1991 r., która  rozpoczęła produkcję w czerwcu 1993 r. Fabryka mieści się we Wrocławiu, stolicy dynamicznie rozwijającego się Dolnego Śląska, dostarczając swoje wysokiej jakości produkty na rynek krajowy i europejski. Od...

Innowacyjność / LCA to go

Promowanie stosowania oceny cyklu życia w europejskich małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

 

W latach 2011-2014 ELDOS uczestniczył w europejskim projekcie "LCA to go" w 7. Programie Ramowym. Projekt dotyczył badania LCA (Ocena Cyklu Życia) dla wybranych branż oraz stworzenia narzędzia software pozwalającego na określenie wpływu różnych produktów na środowisko naturalne w trakcie ich cyklu życia (Life Cycle Assessment - LCA). ELDOS skupiał się przede wszystkim na badaniach związanych z oceną cyklu życia płytki drukowanej LCA PCB.

Wyniki prac ELDOSU związane z LCA PCB oraz przygotowana przez nas baza danych posłużyły do stworzenia narzędzia, które umożliwi producentom PCB na całym świecie ocenę wpływu własnych procesów produkcyjnych na środowisko naturalne. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami projektu "LCA to go", które wygłoszone zostały w Poznaniu podczas targów POLEKO 2013:

- Ocena Cyklu Życia płytek obwodów drukowanych - doświadczenia producenta
- Możliwości narzędzia "LCA to go" do uproszczonej oceny LCA płytek drukowanych

 

W skrócie:

Całkowity koszt: 5.09 milionów Euro
Rozpoczęcie projektu: 2011-01-01
Zakończenie projektu: 2014-12-31
Konsorcjum: 18 partnerów z 9 krajów (Niemcy, Austria, Polska, Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania, Belgia, Irlandia i Tajwan)
Koordynator projektu: Fraunhofer-Gesellschaft (Niemcy)

 

Zadanie projektu:

Spełnienie potrzeb innowacyjnych kluczowych sektorów w zakresie inteligentnych metod i narzędzi.

 

Cele projektu:

Ocena cyklu życia (LCA) jest uważana za najbardziej zaawansowane narzędzie do ulepszania oddziaływania środowiskowego produktów. Istnieją jednakże bariery, które utrudniają jego wdrożenie, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), takie jak ilość wymaganych danych, koszty oraz specjalistyczna wiedza, wymagana do przeprowadzenia badań.

„LCA to go” rozwija metody i narzędzia dla następujących sektorów: bio-tworzyw, urządzeń przemysłowych, elektroniki (włączając w to obwody drukowane, półprzewodniki oraz elementy pasywne), odnawialnych źródeł energii, czujników i inteligentnych tkanin. Darmowe narzędzia internetowe będą służyły potrzebom wybranych sektorów, uwzględniając specyfikę technologii i implementując sparametryzowane modele, takie jak kalkulatory do wyliczenia punktu bezdeficytowego dla energii z fotowoltaiki, śladu węglowego produktu (PCF) w oparciu o parametry technologiczne płytek drukowanych, profile energetyczne dla komponentów pasywnych i kluczowych wskaźnikach osiągów środowiskowych (KEPIs) dla inteligentnych tkanin.

Wybór tych sektorów wynikał z faktu, że dani producenci są żywotnie zainteresowani, aby pokazać klientom ekologiczne zalety ich produktów (“Zielony przemysł”). Ich priorytetem jest minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko. Wyniki projektu, są szczególnie kierowane dla małych i średnich firm.

 

Główne cele:

1. Promowanie zastosowania LCA w MŚP
2. Opracowanie uproszczonych metod i narzędzi
3. Opracowanie specyficznych dla danego sektora podejść eko-projektowania i LCA
4. Opracowanie narzędzi o otwartym kodzie źródłowym (open source), działających za pośrednictwem przeglądarek internetowychCopyright © 2016 Eldos Sp. z o.o.